នាវា​ដឹកទំនិញ​អាមេរិក​ធ្វើដំណើរ​វិលវល់​មួយខែ​ហើយ​នៅ​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក ព្រោះតែ​…​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN