​ទង្វើ​ដ៏​សាហាវ និង​គំនិត​ជ្រុលនិយម​បានសម្លាប់​ក្មេងស្រី​វ័យ ១០ខែ ម្នាក់​ស្លាប់​ នៅ​…​មហាអំណាច​អាមេរិក​! – CEN