គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ស្លាប់​មនុស្ស​ទៀតហើយ តាម​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN