​ស្ត្រី​ចំណាស់​ភ្ញាក់ឡើង​ដើរចូល​ចង្ក្រាន​កម្តៅសម្ល ស្ទើរ​ជាន់​ក្រពើ ខ​ល​ហៅ​ក្រុម​សង្គ្រោះ​គ្មាន​ជំនាញ​មក​ចាប់​ទាំង​ព្រលឹងចុងសក់ (​វីដេអូ​) – CEN