តួកុន​ថៃ​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ពេល​កំពុង​ថត​ភាពយន្ដ ហើយ​ថែមទាំង​ចំ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​ – CEN