ឃើញ​ម្តាយ​ទាស់សំដី​ជាមួយ​អ្នកដទៃ គិត​ខ្លី ទៅ​វាយ​គេ​ជំនួស​ម្តាយ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន ពី​បទ​ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​ – CEN