​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​៦​នាក់​ – CEN