មើល​ឧបករណ៍​ប៉ូលិស​បរទេស ចាប់​ឃាត់​រថយន្ត​ដែល​ប៉ង​រត់គេច​បាន​យ៉ាង​ស្រួល ហើយ​សុវត្ថិភាព​ (វីដេអូ) – CEN