ចាប់​ជនជាតិ​ចិន និង​គ្រឿងញៀន​ប្រភេទ​ថ្នាំ​គ្រាប់ អ៊ិច​ស្តា​ស៊ី (MDMA) ទម្ងន់ ជិត​១០០ គីឡូក្រាម នៅ​ចំណុច​ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា​ – CEN