​ស្ត្រី​អ្នកមាន​ម្នាក់ ធ្វើការ​អប់រំ​កូនប្រុស​តាមបែប “​និរទេស​” បង្ក​ជា​ការជជែក​បែកផ្សែង​ – CEN