ឃាត់ខ្លួន​ចោរ​ម្នា​ក់ លួច​យក​រថយន្ត​របស់​ជន​រងគ្រោះ ក្រោមរូបភាព​ធ្វើជា​អ្នក​គួ​ក​ជេរ​រថយន្ត បញ្ជូនទៅ​ឲ្យ​តុលាការ – CEN