ក្រសួង​អប់រំ ចេញ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ​សម្រាប់​បេក្ខជន ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ថ្ងៃទី​២០ សីហា ២០១៨ – CEN