ដើម​គ្រញូង​មួយ​ដើម ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​លួច​កាប់​ – CEN