ជនជាតិ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ម្នាក់ ចូល​ឌី​ស្កូ​ប្រើ​ថ្នាំ​គ្រវី​លើស​កម្រិត គាំងបេះដូង​ស្លាប់​ – CEN