ជឿ​ទេ​ថា ស្រមោច​អាចធ្វើ​ចោរលួច​… ត្បូង​ពេជ្រ​!? (វីដេអូ) – CEN