សម្តេច​តេជោ សាទរ លោក Honda ដែល​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​មក​ជួយ​បង្វឹក​កីឡាបាល់ទាត់ ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា​ – CEN