នៅសល់តែ ៤៨ ម៉ោង ដើម្បី​រត់ប្រណាំង​នឹង​ម​ជ្ជ​រាជ​៖ វិធី​តែ​១​គត់​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ជីវិត​នាវិក ៤៤ នាក់ ក្នុង​នាវាមុជទឹក​អា​ហ្ស​ង់​ទីន​ – CEN