គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៣​សីហា កើតឡើង ៨​លើក ស្លាប់​៤​នាក់ – CEN