កំណាត់​ផ្លូវ​លេខ​២១ ហៅ​ផ្លូវ​វាង​ក្រុង​ដូនកែវ សម្តេច​តេជោ បាន​សម្រេច​ផ្តល់​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ និង​អាជីវករ​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្លូវ​នេះ មិន​យក​ប្រាក់​ចាប់​ពីយប់​ថ្ងៃ​ទី១៤ សីហា – CEN