កោះគ្រោះថ្នាក់បំផុតពិភពលោក ដែលប្រេស៊ីល ហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សទៅកាន់ទីនោះ ព្រោះ ៖ ១ម៉ែត្រការ៉េ មានពស់ ៥ក្បាល! – CEN