ម៉ោង​៧និង៣០​នាទី​យប់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​សីហា គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​ – CEN