ទង្វើ​របស់​ត្រី​បា​ឡែន​ជា​ម្តាយ​ចំពោះ​កូន ដែល​បាន​ស្លាប់​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ទស្សនាទប់​ទឹកភ្នែក​ពុំបាន​ – CEN