ផលិតផល Firmax3 Cream ជា​គ្រឿងសំអាង មិនមែន​ជា​ថ្នាំ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​នោះ​ទេ , សូម​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​ជាបន្ទាន់ វា​អាច​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ – CEN