ការងារ​ស្រាល ប្រាក់ខែ​ខ្ពស់​៖ មើលថែ​ឆ្មា​នៅ​ប្រទេស​ក្រិ​ក មួយឆ្នាំ​អាច​រកចំណូលបាន​ជិត​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN