ចាំ​មើល​មើ ! លោក លី សាម៉េត បះ​ជើង ឬ​លោក ម៉ៅ ភិរុណ សង្កត់​ក​ឬ? ក្នុង​រឿង​ទំនាស់​ដីធ្លី នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ – CEN