​លោក ម៉ែន វិបុល កែ​សម្រួល​នូវ​សេចក្ដី​សម្រេច​មួយ​ចំនួន​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត ដើម្បី​​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ស្ថានភាព ទំហំ​ការ​ងារ និង​តម្រូវ​ការ​ជាក់​ស្ដែង​បច្ចុប្បន្ន​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត – CEN