ជន​ជាតិ​ចិន​បី​នាក់ ចេញ​ប្លន់ នគរបាល​ស្រុក​ពួក ចាប់​បាន​និង​កំពុង​សួរយក​ចម្លើយ​ – CEN