ប្រទះ​ឃើញ​ដុំថ្ម​ពណ៌​លឿង ដែល​ថ្លៃ​ជាង​ពេជ្រ ព្រោះ​វា… រឹង​ជាង​! – CEN