ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ចង់​លាលែង​ពី​តំណែង ព្រោះ​នឿយណាយ​នឹង​សង្គ្រាម​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ – CEN