​ណែនាំ​ឲ្យ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍ កុំ​ដំឡើងថ្លៃ​សេវា​ទំនិញ ក្នុង​ពេល​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ – CEN