ចុះ​អនុវត្ត​ដីកា ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ករណី​លួច​មាន​ស្ថាន​ទម្ងន់​ទោស​ – CEN