មនុស្ស​ប្រមាណ​២០​នាក់​នៅ​បន្ដ​បាត់​ខ្លួន ក្រោយ​ករណី​បាក់​ស្ពាន​នៅ​អ៊ីតាលី​(មានវីដេអូ) – CEN