លោក Duterte ពុំទាន់​អាច​លាលែង​ពី​តំណែង​បាន ព្រោះ​អនុ​ប្រធានាធិបតី​មិនទាន់មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់​ – CEN