សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមការងារ ជាង​គំនូរ និង​ជាងចម្លាក់ វិមាន​តុបតែង និង​រចនា វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ​ឱ្យស្រប​តាម​ខ្លឹមសារ​ – CEN