​កែប្រែ​ផ្នត់គំនិត​សាធារណជន ឱ្យមាន​ឥរិយាបថ ចេះ​ស្រទ្បា​ញ់ និង​ចូលរួម​ចំណែក​ថែរក្សា ការពារ​បរិស្ថាន​ – CEN