គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៦​នាក់ របួស​៨​នាក់​ – CEN