បុក​គ្នា​សាហាវ​លើស​រឿងកុន​! បើកឡាន​បត់​ភ្លាមៗ​ពុំ​ផ្តល់​ភ្លើង​ស៊ីញ៉ូ​ប្រុងប្រយ័ត្ន បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នកជិះ​ម៉ូតូ​២​នាក់​ត្រូវ​ផ្លោង​ហើរ​ក្រឡាប់ចាក់​ដូច​ស្លឹក (​វីដេអូ​) – CEN