​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ឡាវ​កម្ពុជា មាន​ការកើនឡើង​ទ្វេដង​ – CEN