ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨​នេះ ខេត្ត​ស្វាយរៀង​មាន​បេក្ខជន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សរុប ៤.០០២​នាក់ ស្រី ១.៨៥១​នាក់ ចែកចេញ​ជា ៦​មណ្ឌល និង ១៦២​បន្ទប់​ – CEN