​បន្ទាប់​ពី​ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យ​សារភាពថា ស៊ីឈ្នួល​លក់​ថ្នាំ​ញៀន ដោយ​ទទួលបាន​លុយ និង​ថ្នាំញៀន​សម្រាប់​ជក់​ – CEN