មជ្ជ​រាជ​មិន​​ប្រ​ណៃ កាត់ផ្តាច់​និស្ស័យ​គូស្នេហ៍​ដ៏​ស្មោះស្ម័គ្រ សូម្បីតែ​ពុំ​ផ្តល់ឱកាស​សម្រាប់​រូបតំណាង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយគ្នា​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ (​វីដេអូ​) – CEN