ចាប់​ជនជាតិ​ចិន​២​នាក់​ឆក់​កាបូប​លុយ នៅក្នុង​ផ្សារ​ដំ​ដែក​ – CEN