លោក​បណ្ឌិត ជ័យ សុន ចុះ​ជួប​និង​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​សមាជិក​សមាជិកា គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅ​សង្កាត់​ព្រៃ​អង្គុ​ញ ក្រុង​បាវិត​ – CEN