ថ្ងៃនេះ​ទឹកភ្នែក​នឹង​បន្ដ​ហូរ​ក្នុងជំនួប​គ្រួសារ​ដែល​បាន​ព្រាត់ប្រាស​គ្នា​រវាង​កូរ៉េ​ទាំងពីរ​ – CEN