សម្តេច​ក្រឡាហោម ប្តេជ្ញា​បន្ត​ប្រតិបត្តិ​យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន​តាម​គោលការណ៍ និង​នយោបាយ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ថ្មី​ – CEN