បញ្ជា​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យឡើងវិញ លើ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានយន្ត​ដឹក​កម្មករ​រោងចក្រ​ទាំងអស់ ទូទាំង​ខេត្តតាកែវ – CEN