កាប់​ប្រពន្ធ​ចំនួន​១០​ពូថៅ​ស្លាប់​នៅនឹងកន្លែង រួច​ទៅ​ចង​ក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង ដោយសារ​ការ​ប្រច័ណ្ឌ​ – CEN