ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ចំនួន ១៧២០​នាក់ ស្រី​៨១៣​នាក់​ – CEN