ស្ត្រី​វ័យក្មេង​ម្នាក់​ត្រូវ​គេ​ប្រទះ​ឃើញ​ក្នុង​ប្រឡាយទឹក ក្នុង​អាការៈ​រវើរវាយ​ – CEN