​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ដ៏​សាហាវ​នៅ​ឥណ្ឌា បានសម្លាប់​មនុស្ស​អស់​រាប់រយ​នាក់ និង​រាប់ពាន់នាក់​គ្មាន​ផ្ទះសម្បែង (​វីដេអូ​) – CEN